Suoraan sisältöön

Liikuntaharrastus mahdollisimman monelle helsinkiläiselle lapselle ja nuorelle!

Tervetuloa Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hankkeen sivustolle. Liito-hanke on Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) ja Autismiyhdistys PAUT ry:n (aik. Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) yhteishanke erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki, ja olemme osa Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaa.

Liito-hanke jatkuu huhtikuun 2022 loppuun asti

Kaikkien Liito-hankkeen toteuttajatahojen (Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) ja Autismiyhdistys PAUT) työskentely jatkuu huhtikuun 2022 loppuun saakka. Ensi vuonna keskitytään hankkeen viimeisten tuotosten (esim. päivitetty Liito-opas; yhteenveto hankkeen tuotoksista ja tuloksista) tekemiseen, loppuraportointiin ja muihin hankkeen päätökseen saattamista koskeviin asioihin. Hanke ei tarjoa enää yksilö- ja ryhmäohjausta erityiskohderyhmän lapsille ja nuorille.

Liito-hankkeen verkkosivuille tehdään joitakin sisältöpäivityksiä myös ensi vuonna. Materiaaleja ja apuja -osioon viedään päivitetty Liito-opas, jonka verkkoversio valmistuu tammikuussa 2022. Osana Liito-hanketta on käynnissä opinnäytetyö. Jos se valmistuu vuoden 2022 puolella, viedään sitä koskeva aineisto (opinnäytetyö ja blogiteksti) verkkosivuille. Myöhemmin julkaistaan myös yhteenveto hankkeen tuotoksista ja tuloksista.

Verkko-osoite säilyy 30.4. saakka. Ensi vuonna hankkeen verkkosivuilla olevaa aineistoa siirretään Liito-hankkeen toteuttajatahojen verkkosivuille.

Valmentajat ja ohjaajat

Tarjoamme tietoa ja konkreettisia keinoja kouluttamalla harrastustoiminnan valmentajia ja ohjaajia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Lisätietoa valmentajille ja ohjaajille

Lapset, nuoret ja perheet

Tarjoamme tukea sinulle tai perheenjäsenellesi sopivan harrastuksen löytämiseen, ja autamme harrastuksen alkumetreillä.

Lisätietoa lapsille, nuorille ja perheille