Suoraan sisältöön

Mari Ruuth

LueAjankohtaista - 11.6.2021

Myös vähän liikkuva vanhempi voi olla hyvä liikuntakasvattaja lapselleen

Liikkuva perhe -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten vanhempi ja lapsi vaikuttavat toistensa liikuntakäyttäytymiseen. Vanhemman liikunta-aktiivisuus ei ole lapselle keskeisintä, mutta lapsen aktiivisuus voi edistää vanhemman aktiivisuutta. Tärkeää on yhteinen liikkuminen, joka on molemmille sopivaa ja mielekästä. Seurantatutkimuksen tuloksia esiteltiin Liikkuva perhe -hankkeen webinaarissa 16.3. Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden […]


LueAjankohtaista - 10.6.2021

Harrastamisen Suomen malli laajenee syksyllä uusiin kouluihin

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kunnille avustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen syksyllä alkavalle lukuvuodelle. Avustusta saa 235 kuntaa yhteensä 17 miljoonaa euroa. Harrastamisen Suomen mallista on parhaillaan käynnissä pilotit 117 kunnassa. Mallin mukainen toiminta laajenee syksyllä merkittävästi. Avustukset myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia kuntien lisäksi yksityisen ja kolmannen sektorin edustajat. – On hienoa, että Suomen […]


LueAjankohtaista - 3.6.2021

Korona-avustukset haettavissa liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut liikunta- ja urheiluseurojen haettavaksi avustuksen, jolla turvataan lasten ja nuorten harraste-, kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa koronaepidemian aikana. Avustusta voi hakea 1.2.–31.5.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 4,5 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 15.6.2021. Lue koko tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.  


LueAjankohtaista - 24.5.2021

Kuntalaiset tukevat vahvasti panostuksia liikuntaan

Suomen Olympiakomitea selvitti helmi–maaliskuussa kyselyllä kuntalaisten suhtautumista liikuntaan. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kuntalaisten mielipiteitä kunnan roolista liikunnan edistämisessä, erilaisten liikuntamuotojen ja liikuntaharrastusten tukemisessa sekä liikuntapaikkojen kehittämisessä. Kyselyyn vastasi yli 1000 suomalaista. Saatujen tulosten mukaan kuntalaiset tukevat vahvasti panostuksia liikuntaan. Vastaajista 70 % haluaa kuntien investoivan liikunnan edistämiseen nykyistä enemmän ja kehittävän liikuntapaikkoja. Lisäksi sama osuus […]


LueAjankohtaista - 17.5.2021

LIITU-tutkimuksen 2020 tulosten julkistamistilaisuus

Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tulokset 2020 julkaistaan to 27.5. klo 10–12 kaikille avoimessa ja maksuttomassa etätilaisuudessa. Uusimmassa LIITU-tutkimuksessa tarkastellaan nuorten (toisen asteen opiskelijat) liikkumisen sekä liikunnan ajankohtaisia teemoja, mm. liikunta-aktiivisuutta, paikallaanoloa, unen määrää, vapaa-ajan liikuntamuotoja, seuraharrastamista, liikunnan merkityksiä, esteitä, arvoja ja arvostuksia, videopelaamista sekä nuorten kokemaa syrjintää ja kiusaamista liikunnassa ja urheilussa. Alta löytyy […]


LueAjankohtaista - 11.5.2021

Lapsuuden liikuntaharrastus heijastuu myös aikuisiän elämänlaatuun

Terveyteen liittyvä elämänlaatu on parempi miehillä, jotka ovat harrastaneet lapsuudessaan liikuntaa. Tämä voidaan havaita Reserviläisten toimintakyky -tutkimuksen uusimmista tuloksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten miesten terveyteen liittyvän fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun yhteyttä lapsuusajan liikuntaharrastamiseen. Lapsuusajan liikuntaharrastuksen ja aikuisiän elämänlaadun yhteys säilyi riippumatta vastaajan iästä, koulutuksesta, työtilanteesta, siviilisäädystä tai aikuisiän terveyskäyttäytymisestä. Lapsuusajan liikuntaharrastuksella todettiin olevan yhteys etenkin psyykkiseen […]


LueAjankohtaista - 10.5.2021

Hyvää Unelmien liikuntapäivää!

Liito-hanke on jälleen mukana Unelmien liikuntapäivässä. Päivä toteutetaan tänään sosiaalisessa mediassa, vastuullisesti kotioloissa ja ulkoillen. Suomen Olympiakomitea koordinoi kokonaisuutta ja ylläpitää tapahtumasivustoa. Jokaisen omalla vastuulla on liikkua turvallisesti sekä viranomaisten ohjeet huomioiden. Unelmien liikuntapäivän Inspiraatio-sivulta löytyy paljon ideoita liikkumiseen. Tältä sivulta löytyy linkki myös Liito-hankkeen Youtube-kanavalle, jolta löytyvät alla olevat videot. Liikuntavideot: Uutta! Liito-hankkeen rauhallinen […]


LueAjankohtaista - 7.5.2021

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 julkistettu

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusten sarja käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Vuoden 2020 vapaa-aikatutkimus painottuu lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen sekä median harrastamiseen, joita tarkastellaan etenkin tutkimuksen tilasto-osiossa. Harrastaminen ylipäätään on laajempana läpäisevänä teemana. Tänä vuonna Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on edeltäjiään laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus. Perinteisen tilasto-osion ohella mukana on kaksi tutkimusartikkelia […]


LueAjankohtaista - 28.4.2021

Tervetuloa nuorten Etätsemppi-kahvilaan 6.5.

Etätsemppi-kahvila on Liito-hankkeen ja Voimisteluliiton yhteistyössä toteuttama tilaisuus nuorille, jotka jo harrastavat jotain tai ovat kiinnostuneita Voimisteluliiton kautta löytyvistä lajeista. Tilaisuuden tavoitteena on kannustaa ja innostaa sekä kertoa, mitä kaikkia lajeja Voimisteluliiton kautta voi harrastaa. Etätsemppi-kahvila järjestetään to 6.5. klo 16–17. Aiheita ovat: arjen liikkuminen voimistelun harrastamismahdollisuuksien esittely etätanssidemo. Etätsemppi-kahvilaan voi tulla vain rennosti kuuntelemaan. […]


LueAjankohtaista - 28.4.2021

Seuratukea myönnettiin yli 400 hankkeelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla edistetään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallisen seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Seuratukea jaettiin 408 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 284 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle on 124. Avustukset kohdistuvat yhteensä 109 kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 43. Avustusta saavissa hankkeissa kuvastuu suomalaisen […]