Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

LueAjankohtaista - 31.8.2021

Yhteisöllinen harrastaminen nuoruudessa voi tukea mielenterveyttä vielä aikuisiässä

Yhteisöllisellä harrastustoiminnalla nuoruudessa voi olla positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia mielenterveyteen, ilmenee Oulun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan sosiaalisesti aktiivinen vapaa-aika nuoruudessa oli yhteydessä pienempään psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuuteen. Tämä tuli esille etenkin mieliala-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden kohdalla. Tutkittavana oli lähes 7000 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1986 kuuluvaa henkilöä. He vastasivat 15–16-vuotiaina harrastustoimintaa koskevaan kyselyyn. Kyselyllä kerättiin tietoa harrastusten […]


LueAjankohtaista - 30.8.2021

Pyöräilyviikko käynnissä pääkaupunkiseudulla

Pyöräilyviikko toteutetaan pääkaupunkiseudulla 28.8.–5.9. Maksuttomiin, matalan kynnyksen tapahtumiin sekä opastetulle pyöräretkelle ovat tervetulleita kaikenikäiset ja kaikentasoiset pyöräilijät ja pyöräilystä kiinnostuneet. Omaa pyörää ei tarvita, mukaan pääsee vaikka kaupunkipyörällä. Tapahtumien ohjelmat täydentyvät vielä ennen tapahtumia. Koko ohjelma on luettavissa Helsingin seudun pyöräilijät ry:n (Hepo) Pyöräilyviikko-verkkosivuilla ja Hepon Facebook-tapahtumissa. Pyöräilyviikon ohjelmakokonaisuus on toteutettu sellaiseksi, että siihen voi […]


LueAjankohtaista - 30.8.2021

Hyvä harrastus – parempi mieli

Kouluterveyskyselyiden perusteella lapset, joilla on viikoittainen harrastus, kokevat hyvinvointinsa muita paremmaksi. Koululaiskyselyiden perusteella helsinkiläisten alakoululaisten kiinnostavimmat harrastukset vaihtelivat hyvin laaja-alaisesti esimerkiksi parkourista metsästykseen, ruuanvalmistuksesta sirkukseen tai soittamisesta erilaisiin liikuntaharrastuksiin. Ne, joilla oli viikoittainen harrastus, kokivat vähemmän yksinäisyyttä ja koulustressiä. Heillä oli vähemmän nukkumisvaikeuksia ja mielialavaihteluita. He ovat myös tilastojen mukaan kokeneet vähemmän koulukiusaamista. Lue lisää […]


LueAjankohtaista - 26.8.2021

Maksutonta harrastamista kaikissa Helsingin peruskouluissa 30.8. alkaen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta laajenee Helsingissä kaikkiin peruskouluihin. Syksyn harrastusryhmät aloittavat toimintansa 30.8. lähtien ja ne on suunnattu 3.–9. luokkien oppilaille. Harrastusryhmiä on yhteensä n. 250, ja harrastustarjonta täydentyy vielä kuluvan lukukauden aikana. Harrastaminen on maksutonta. Se ajoittuu koulupäivän jälkeiseen aikaan ja tapahtuu omalla koululla tai sen läheisyydessä. Koulut […]


LueAjankohtaista - 19.8.2021

Sote ja liikunta – missä mennään? -tilaisuus tulossa 2.9.

Sote ja liikunta -teema on noussut ajankohtaiseksi viimeistään eduskunnan hyväksyttyä kesäkuussa sote-uudistuksen lainsäädäntöpaketin. Hyvinvointialueiden toiminta alkaa 1.1.2023, ja ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Suomen Olympiakomitean Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisteemaryhmä järjestää to 2.9. klo 10–12 tilaisuuden, jossa perehdytään esim. alla mainittuihin aiheisiin: Miten voimme varautua ja vaikuttaa sote-uudistuksen toimeenpanoon vahvistaen liikunnan asemaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Miten […]


LueAjankohtaista - 11.8.2021

Tervetuloa syyskuun Liito-valmennuksiin!

Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hanke tarjoaa helsinkiläisille lasten ja nuorten harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille kaksiosaisen, maksuttoman valmennuksen syyskuussa. Valmennuksessa perehdytään neuropsykiatrisiin (autismin kirjo, ADHD, oppimisvaikeudet) haasteisiin ja tarjotaan käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaamiseen harrastustoiminnassa. Valmennukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eivätkä ne vaadi aikaisempaa perehtyneisyyttä teemoihin. Valmennuksen osa I toteutetaan to 2.9. klo 8.40–12 ja […]


LueAjankohtaista - 9.8.2021

Kaikkien liikkuminen ei vähene nuoruudessa – uutta, tutkittua tietoa erisuuntaisista liikkumisen poluista

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu nuorten liikkumisen vähenevän iän myötä. Tämä keskiarvojen tarkasteluun perustuva tulos peittää kuitenkin alleen aktiivisuuden erisuuntaiset muutokset. Tuoreessa Jyväskylän yliopiston pitkittäistutkimuksessa löydettiin viisi erilaista liikkumisen muutosryhmää 15 ja 19 ikävuoden välillä. Aktiivisuuden säilyttäjät jatkoivat muita tyypillisemmin urheiluseuraharrastustaan nuorena aikuisena. Tutkimuksessa eroteltiin nuoret ryhmiin liikkumisen muutoksen perusteella. Liikemittarilla mitattuna noin 50 %:lla nuorista […]