Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

LueAjankohtaista - 11.2.2022

Päivitetty Liito-opas valmistunut

Liito-oppaassa keskitytään autismikirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Oppaasta on rajattu pois muut toimintarajoitteet ja vammaryhmät. Oppaassa ei käsitellä tilojen esteettömyyttä tai henkilökohtaisen avustajan kanssa liikkumista. Opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ajatusten herättäjäksi valmentajille sekä ohjaajille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamiseen on koottu tietopaketti; miten ADHD, autismikirjo tai oppimisvaikeudet […]