Suoraan sisältöön

Bloggaukset

LueBloggaukset - 10.12.2020

Vanhempien kokemuksia autismikirjon lapsen harrastamisesta ja sen haasteista

Autismikirjo on sekä vahvuus että haaste lapsen ja nuoren harrastustoiminnassa. Toisaalta autismikirjon piirteisiin sisältyvä erityismielenkiinto sitouttaa, mutta samalla aistitoimintojen ja vuorovaikutuksen erityispiirteet vaativat huomiota ja johtavat usein haastaviin tilanteisiin. Oikeanlainen kohtaaminen on pääroolissa harrastustoiminnassa, mutta se on erityisen tärkeää, kun mukana on autismikirjon lapsia. Onnistunut harrastuskokemus lähtee aidosta kohtaamisesta. Tärkeää on avoin, kyselevä ja erilaisuuden […]