Suoraan sisältöön

Ensimmäinen LIITO-valmennus takana huikean pilottiryhmän kanssa

LIITO-hankkeemme yhtenä tavoitteena on tarjota harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa ja työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen.

    Etusivu - Ajankohtaista - Ensimmäinen LIITO-valmennus takana huikean pilottiryhmän kanssa

Ensimmäinen LIITO-valmennus takana huikean pilottiryhmän kanssa

LIITO-hankkeemme yhtenä tavoitteena on tarjota harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa ja työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi olemme koonneet ns. pilottiryhmän LIITO-valmennusten kehittämiseksi.

Ensimmäinen valmennus pidettiin keskiviikkona 20.3.2019 Kuntoutussäätiössä Malminkartanossa. Paikalla oli neljätoista osallistujaa jopa kymmenestä eri organisaatiosta. Pääsääntöisesti osallistujat toimivat liikunnanllisen harrastustoiminnan valmentajina tai ohjaajina liikunta- ja urheiluseuroissa.

Aamupäivän aikana tehtiin LIITO-hanke tutuksi, verkostoiduttiin ja jaettiin kokemuksia niin haasteista, kuin onnistumisistakin. Keskiössä oli kuitenkin perehtyminen neuropsykologisiin erityispiirteisiin ja niiden tuomiin haasteisiin lasten ja nuorten harrastusten parissa sekä vinkin näissä tilanteissa toimimiseen.

Valmennuksessa nousi useaan kertaan esiin ohjaajien ja lasten tai nuorten vanhempien väliseen vuorovaikutukseen liittyvät haasteet. Jos harrastuskertoja on esimerkiksi vain kerran viikossa, voi olla ettei koeta tarpeelliseksi kertoa ohjaajille niistä haasteista, jotka liittyvät lapsen tai nuoren liikkumiseen tai ryhmässä toimimiseen. Tiedon kulku on tärkeää, jotta ohjaajat voivat suunnitella toimintaansa ja ottaa mahdolliset erityistarpeet huomioon esimerkiksi ohjeita antaessaan. Tähän tulemme LIITO-hankkeen aikana kehittämään välineitä valmentajien ja ohjaajien työn helpottamiseksi.

Saimme ryhmältä paljon hyviä kommentteja ja vinkkejä hankkeen kehittämistyöhön. Valmennus jatkuu lähes samalla kokoonpanolla 3.4.


Sisältö päivitetty 04.04.2019