Suoraan sisältöön

Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten liikuntaan

Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan -raportin. Raportin mukaan lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus askelten lukumäärällä mitattuna väheni dramaattisesti korona-aikana. Ero kaksi vuotta sitten tehtyihin mittauksiin oli jopa useita kymmeniä prosentteja. Nuorilla liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä liikkumisen muutokseen poikkeusaikana. Paljon liikkuvista 84 % oli vähintään säilyttänyt aktiivisuustasonsa, vähiten liikkuvista 56 %:lla liikkuminen oli vähentynyt. […]

    Etusivu - Ajankohtaista - Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten liikuntaan

Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten liikuntaan

Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan -raportin. Raportin mukaan lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus askelten lukumäärällä mitattuna väheni dramaattisesti korona-aikana. Ero kaksi vuotta sitten tehtyihin mittauksiin oli jopa useita kymmeniä prosentteja.

Nuorilla liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä liikkumisen muutokseen poikkeusaikana. Paljon liikkuvista 84 % oli vähintään säilyttänyt aktiivisuustasonsa, vähiten liikkuvista 56 %:lla liikkuminen oli vähentynyt. Poikkeusaika vaikuttaa entisestään lisänneen liikkumisen polarisaatiota eli nuorten jakautumista paljon ja vähän liikkuviin. Toimintarajoitteiset nuoret ilmoittivat muita useammin liikkumisen vähentyneen poikkeusaikana.

Liikunnan hyvinvointiin liittyvät merkitykset korostuivat pandemian rajaamassa elämänpiirissä. Liikunnan merkityksellisyys oli voimakkainta liikunnallisesti aktiivisilla nuorilla, joilla liikkuminen myös yleisimmin lisääntyi. Vähän liikkuvat eivät kokeneet hyvinvointiin liittyviä merkityksiä yhtä tärkeiksi.

Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan -raportti (pdf)

 


Sisältö päivitetty 27.10.2020