Suoraan sisältöön

Kunnat hyödyntävät vähän valtakunnallisia linjauksia liikunnan edistämisen apuna

THL:n tiedonkeruun mukaan kunnissa on edistetty kuntalaisten liikuntaa aiempaa aktiivisemmin viimeisten kahden vuoden aikana. Valtakunnallisia liikuntapoliittisia linjauksia oli kuitenkin käsitelty vain joka viidennessä kunnassa. Linjausasiakirjoja kannattaisi hyödyntää niin vuosittaisessa kuin valtuustokausittaisessakin liikuntatoiminnan johtamisessa. Useat kunnat ovat vahvistaneet matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia kuntalaisten arkiympäristöissä, esim. koulujen pihoilla, lähiliikuntapaikoilla sekä kevyenliikenteen väylillä. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta raportoidaan luottamushenkilöille […]

    Etusivu - Ajankohtaista - Kunnat hyödyntävät vähän valtakunnallisia linjauksia liikunnan edistämisen apuna

Kunnat hyödyntävät vähän valtakunnallisia linjauksia liikunnan edistämisen apuna

THL:n tiedonkeruun mukaan kunnissa on edistetty kuntalaisten liikuntaa aiempaa aktiivisemmin viimeisten kahden vuoden aikana. Valtakunnallisia liikuntapoliittisia linjauksia oli kuitenkin käsitelty vain joka viidennessä kunnassa. Linjausasiakirjoja kannattaisi hyödyntää niin vuosittaisessa kuin valtuustokausittaisessakin liikuntatoiminnan johtamisessa.

Useat kunnat ovat vahvistaneet matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia kuntalaisten arkiympäristöissä, esim. koulujen pihoilla, lähiliikuntapaikoilla sekä kevyenliikenteen väylillä. Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta raportoidaan luottamushenkilöille aiempaa yleisemmin, mutta edelleen harvemmin kuin kahdessa kunnassa kolmesta. Melko harvinaisia ovat myös säännölliset tapaamiset liikuntaseurojen ja -yhdistysten sekä kuntien edustajien kesken. Tämäntyyppisestä toiminnasta kertoi 35 % kunnista.

Liikunnan edistämisen ja poikkihallinnollisen työ tueksi on julkaistu kuntakohtaiset valmiit yhteenvedot kaikkien vastanneiden kuntien tilanteesta. Kuntakohtaiset tiedot löytyvät TEAviisarin verkkosivuilta. TEAviisari on työväline kunnille ja kouluille. Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue koko uutinen THL:n verkkosivuilta.>>

Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2020. THL. Tilastoraportti 42/2020. 27.10.2020 (pdf)

 


Sisältö päivitetty 29.10.2020