Suoraan sisältöön

Kuvista elämyksiä vr-tekniikan avulla yhteistyössä YMCAn kanssa

Tekniikka ja sen tuomat mahdollisuudet kehittyvät huimaa vauhtia ja Liito-hankkeemme haluaa pysyä mukana kokeilemassa ja kehittämässä uutta. Tällä saralla teemme tiivistä yhteistyötä Suomen NMKY:n liiton (YMCA) kanssa.

    Etusivu - Ajankohtaista - Kuvista elämyksiä vr-tekniikan avulla yhteistyössä YMCAn kanssa

Kuvista elämyksiä vr-tekniikan avulla yhteistyössä YMCAn kanssa

Tekniikka ja sen tuomat mahdollisuudet kehittyvät huimaa vauhtia ja Liito-hankkeemme haluaa pysyä mukana kokeilemassa ja kehittämässä uutta. Tällä saralla teemme tiivistä yhteistyötä Suomen NMKY:n liiton (YMCA) kanssa.

Virtuaali- ja 360-kameratekniikkaa o hyödynnetty oppilaitoksissa jo jonkin aikaa. Harrastustoiminnan valmentajien ja ohjaajien kouluttamisessa se on kuitenkin vielä uutta. Liito-hankkeen aikana kuvaamme näiden videoiden avulla mm. autismin kirjon lasten ja nuorten kokemusmaailmaa harrastustoiminnan näkökulmasta. Tavoitteenamme on, että pystymme sitä kautta lisäämään sekä valmentajien ja ohjaajien ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien kokemusmaailmasta että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Viime keskiviikkona 13.11.2019 kokosimme Kulttuuritalolle joukon lasten ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia testaamaan vr-tekniikkaa ja 360-kuvaa sekä jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja ideoita tekniikan hyödyntämisestä osana kouluttamista.

Testaus toteutettiin neljän rastin kierroksena, joista ensimmäisessä oli 360-valokuvassa kanoottiin meno järven rannalla. Tehtävänä oli kuvan pohjalta pohtia, millaisten tilanteiden kuvaamiseen 360-kuvaa voisi hyödyntää. Ideoina tuli mm. harrastuspaikan kuvaus, mikä voisi nuorilla esim. madaltaa harrastuspaikkoihin lähtemisen kynnystä; miltä siellä näyttää, mitä muuta siellä tapahtuu? Eli helpottaisi uuteen tilanteeseen menemistä. Kuvaa voisi tarvittaessa elävöittää puhekuplilla ja kuvata mistä muut ympärillä saattavat puhua. Still-kuvan todettiin myös luovan yllättävän paljon mieli- ja muistikuvia – erilaisia aistimuksia liittyen muistoihin järvenrannalla ja saaden siten kuvan tuntumaan elävältä. Still-kuva voi olla myös videoita rauhallisempi kokemus ja siten sopia erilaisille katsojille.

Toisella rastilla olimme virtuaali-luokkahuoneessa kiusaamis-teemojen ympärillä, jotka herättivät testaajissa paljonkin tunteita ja keskustelua. Eniten ajatuksia herätti passiivinen opettaja, joka ei reagoinut luokan tapahtumiin. Ideoita harrastustilanteisiin soveltamiseksi löytyi paljon, erityisesti kiinnosti ajatus hyvän joukkuehengen ja yhdessä tekemisen vertailusta huonompaan joukkuehenkeen.

Kolmannella rastilla ideoitiin vapaammin, mihin kaikkeen tätä kuvatekniikkaa voisi hyödyntää harrastustoiminnan näkökulmasta. Yksi ajatus oli uusien ohjaajien perehdytys – esim. miten toimin ison ryhmän kanssa, jossa on erityistä tukea tarvitsevia mukana. Tai oman ohjausosaamisen analysointiin – miten onnistuin ryhmäyttämisessä.

Neljännellä rastilla oltiin raitiovaunupysäkillä lapsen silmin; millaisia ääniä ympäristössä on kun raitiovaunu saapuu, ihmisiä tulee ja menee, ja autot ajavat ympärillä. Videota tullaan kehittämään vielä aistiyliherkkyyksistä kärsivän näkökulmasta, mutta jo tällaisenaan video pysäytti ajattelemaan, kuinka paljon erilaisia ääniä ympärillämme on lyhyessäkin ohikiitävässä hetkessä. Video herätti myös avuttomuuden ja jopa hieman pelon tunteita. Vastaavaa videota voisi hyvin hyödyntää kuvaamaan myös liikuntahallien ääniä.

Yhteisesti kaikista videoista ja kuvista todettiin, että oli katsoja sitten lapsi tai harrastustoiminnan ohjaaja, ne vaativat aina purkua ja käsittelyä. Kuvat herättävät kaikissa niin paljon erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia, jotka ovat riippuvaisia omasta kokemusmaailmastamme, että ne voivat näyttäytyä hyvinkin erilaisina. Mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen on kuitenkin lähes rajattomasti.

Liito ja YMCA kiittävät kaikkia testaukseen osallistuneita ja lähtee jatkojalostamaan heränneitä ideoita ja ajatuksia!


Sisältö päivitetty 18.11.2019