Suoraan sisältöön

Lapsuuden liikuntaharrastus heijastuu myös aikuisiän elämänlaatuun

Terveyteen liittyvä elämänlaatu on parempi miehillä, jotka ovat harrastaneet lapsuudessaan liikuntaa. Tämä voidaan havaita Reserviläisten toimintakyky -tutkimuksen uusimmista tuloksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten miesten terveyteen liittyvän fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun yhteyttä lapsuusajan liikuntaharrastamiseen. Lapsuusajan liikuntaharrastuksen ja aikuisiän elämänlaadun yhteys säilyi riippumatta vastaajan iästä, koulutuksesta, työtilanteesta, siviilisäädystä tai aikuisiän terveyskäyttäytymisestä. Lapsuusajan liikuntaharrastuksella todettiin olevan yhteys etenkin psyykkiseen […]

    Etusivu - Ajankohtaista - Lapsuuden liikuntaharrastus heijastuu myös aikuisiän elämänlaatuun

Lapsuuden liikuntaharrastus heijastuu myös aikuisiän elämänlaatuun

Terveyteen liittyvä elämänlaatu on parempi miehillä, jotka ovat harrastaneet lapsuudessaan liikuntaa. Tämä voidaan havaita Reserviläisten toimintakyky -tutkimuksen uusimmista tuloksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten miesten terveyteen liittyvän fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun yhteyttä lapsuusajan liikuntaharrastamiseen.

Lapsuusajan liikuntaharrastuksen ja aikuisiän elämänlaadun yhteys säilyi riippumatta vastaajan iästä, koulutuksesta, työtilanteesta, siviilisäädystä tai aikuisiän terveyskäyttäytymisestä. Lapsuusajan liikuntaharrastuksella todettiin olevan yhteys etenkin psyykkiseen elämänlaatuun. Psyykkinen elämänlaatu oli aikuisiässä sitä korkeampi mitä intensiivisemmin lapsena oli harrastettu liikuntaa. Miehet, joilla psyykkinen elämänlaatu oli parempi, olivat kilpailleet seura- tai alueellisella tasolla. Suotuisiksi lajeiksi psyykkisen elämänlaadun suhteen osoittautuivat etenkin joukkueurheilu ja extreme-lajit.

”Liikuntaharrastus toimii paikkana, jossa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, tunnesäätelyä, vastuunottoa, tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Nämä ovat kaikki asioita, joita tarvitaan elämän muillakin osa-alueilla ja jotka antavat valmiuden selviytyä elämän eri tilanteista myös aikuisena”, arvioi THL:n tutkimuspäällikkö Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

Tutkimus on osa Reserviläisten toimintakyky -tutkimusta, joka toteutettiin vuonna 2015 järjestettyjen seitsemän kertausharjoituksen yhteydessä. Tutkimukseen osallistuneet täyttivät liikunta- ja terveyskäyttäytymiskyselyn. Tutkimuksen toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotilaslääketieteen keskus, Jyväskylän yliopisto ja UKK-Instituutti.

Lue koko uutinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

 


Sisältö päivitetty 11.05.2021