Suoraan sisältöön

Liikunta on yhteiskuntamme tukipilareita ja sen tukeminen on kokoaan suurempi asia

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori taustoittaa tuoreessa blogitekstissään laajasti liikunnan merkityksestä yhteiskuntamme tukipilarina ja sen tukemisen tärkeydestä. Liikunta ja liikkuminen ovat huomattavasti fyysistä terveyttä laajempi kysymys ja samalla asia, jonka vaikutuksia on mahdotonta kaikilta osin osoittaa tilastoina tai euroina. Liikuntaharrastukset ovat merkittävä osa lasten ja nuorten elämää. Ne synnyttävät kaverisuhteita ja ystävyyttä sekä kehittävät vuorovaikutustaitoja […]

    Etusivu - Ajankohtaista - Liikunta on yhteiskuntamme tukipilareita ja sen tukeminen on kokoaan suurempi asia

Liikunta on yhteiskuntamme tukipilareita ja sen tukeminen on kokoaan suurempi asia

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori taustoittaa tuoreessa blogitekstissään laajasti liikunnan merkityksestä yhteiskuntamme tukipilarina ja sen tukemisen tärkeydestä. Liikunta ja liikkuminen ovat huomattavasti fyysistä terveyttä laajempi kysymys ja samalla asia, jonka vaikutuksia on mahdotonta kaikilta osin osoittaa tilastoina tai euroina.

Liikuntaharrastukset ovat merkittävä osa lasten ja nuorten elämää. Ne synnyttävät kaverisuhteita ja ystävyyttä sekä kehittävät vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia yhdessä muiden kanssa. Valmentaja, opettaja tai ohjaaja on usealle lapselle tai nuorelle korvaamaton kasvun, kehityksen sekä terveen itsetunnon rakentaja.

Liikunta tukee kasvua ja oppimista ja sillä on myönteinen vaikutus koulumenestykseen, koulutustasoon, ansiotuloihin sekä työmarkkinoille kiinnittymiseen. Liikunta edistää päivittäistä elämänlaatua, auttaa palautumaan ja hallitsemaan stressiä sekä parantaa unta ja elämänhallintaa. Liikuntaharrastuksiin osallistuminen lisää yhteisöllisyyttä, yhteiskunnallista osallisuutta sekä parhaimmillaan maahanmuuttajien kotoutumista.

Perustelut liikunnalle ja urheilulle ovat pitkälti samat kuin 1990-luvulla. Liikkumattomuus on kuitenkin ilmiönä nyt huomattavasti pahempi kuin lama-aikana. Paljon ja vähän liikkuvien erot ovat kasvaneet eli polarisaatio on jyrkentynyt. Liikunnan merkitys yhteisöllisyyden rakentajana on myös lisääntynyt nyky-yhteiskunnassa.

Liikkuminen, liikunta ja urheilu ovat jo nykyisellään vaikuttava osa yhteiskuntaa. Liikunnan rahoittajana valtio on keskeinen. Valtion tuen merkitys korostuu tilanteessa, jossa kuntatalous ja yksityinen sektori ovat kovassa paineessa koronakriisin myötä.

Lue koko blogiteksti Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.

 


Sisältö päivitetty 14.04.2021