Suoraan sisältöön

Mitä nuoret oppivat harrastuksissa ja järjestötoiminnassa?

Lähes 15 000 yläkouluissa tai toisella asteella opiskelevaa nuorta vastasi keväällä Osaamiskeskus Kentaurin toteuttamaan kyselyyn harrastus- ja järjestötoiminnan merkityksestä. Kysely on osa toukokuussa julkaistua TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -tutkimusta (linkki verkkosivulle). 60 prosenttia nuorista vastasi heillä olevan säännöllinen harrastus. Harrastaville nuorille järjestö- ja harrastustoiminta tarjoaa merkittävän epävirallisen oppimisympäristön, mutta kyselyn mukaan vain 36 % nuorista […]

    Etusivu - Ajankohtaista - Mitä nuoret oppivat harrastuksissa ja järjestötoiminnassa?

Mitä nuoret oppivat harrastuksissa ja järjestötoiminnassa?

Lähes 15 000 yläkouluissa tai toisella asteella opiskelevaa nuorta vastasi keväällä Osaamiskeskus Kentaurin toteuttamaan kyselyyn harrastus- ja järjestötoiminnan merkityksestä. Kysely on osa toukokuussa julkaistua TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -tutkimusta (linkki verkkosivulle).

60 prosenttia nuorista vastasi heillä olevan säännöllinen harrastus. Harrastaville nuorille järjestö- ja harrastustoiminta tarjoaa merkittävän epävirallisen oppimisympäristön, mutta kyselyn mukaan vain 36 % nuorista koki, että koulussa arvostetaan heidän vapaa-ajallaan ja harrastuksissaan oppimiaan asioita.

Nuorten järjestö- ja harrastustoiminnassa kokemat oppimistulokset jaettiin tulosten perusteella neljään osa-alueeseen: vuorovaikutustaidot, oman toiminnan johtaminen, itsetunnon vahvistaminen sekä uuden tiedon omaksuminen.

Lue lisää tuloksista Osaamiskeskus Kentaurin verkkosivuilta (linkki)


Sisältö päivitetty 03.11.2021