Suoraan sisältöön

Erityistä tukea vaativan lapsen ohjaaminen uintiharrastuksessa -koulutus (1. päivä 16.1.2021)

16.01.2021 | Ilm. viim.13.01.2021


Perustiedot

Onko uintiryhmässäsi joidenkin lasten haastava keskittyä ohjeisiin? Tai tuntuuko, että lapsen on vaikea tehdä vedessä liikettä mallin mukaan?

Erityistä tukea vaativia lapsia on lähes jokaisessa harrastusryhmässä, ja heillä on suuri riski keskeyttää harrastus. Pienellä lisätuella lapsi voisi kuitenkin jatkaa harrastusryhmässä.

Erityistä tukea vaativan lapsen ohjaaminen uintiharrastuksessa -koulutus toteutetaan kahdessa osassa etämenetelmin (Teams). Koulutus on suunnattu vain helsinkiläisille uintikoutseille. Koulutus on maksuton ja sen toteuttaa Liito-hanke. Liito-hankkeen rahoittajana on Helsingin kaupunki.

Koulutuksen ensimmäinen osa toteutetaan la 16.1.2021 klo 12–14. Koulutus oli alun perin tarkoitus järjestää la 5.12. klo 12–14. Päivään 5.12. tulleet ilmoittautumiset siirtyvät automaattisesti tähän uuteen ajankohtaan, eikä uudelleen ilmoittautumista tarvita.

Jos ilmoittautumista ei ole vielä tehnyt, koulutuspäivään 16.1. voi ilmoittautua ke 13.1. mennessä.

Ensimmäisessä päivässä kouluttajana toimii Liito-hankkeen projektityöntekijä, toimintaterapeutti Satu Niskanen. Satu tarjoaa ohjausta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, jotta he löytäisivät oman liikuntalajinsa. Tarvittaessa Satu osallistuu myös ensimmäisille harrastuskerroille.

Myös koulutuksen toinen päivä toteutetaan tammikuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan yhdessä 1. päivään osallistuvien kesken. Päivässä 2 kouluttajana toimii Johanna Luttinen, joka on kahden koululaisen äiti, vaimo sekä Liiku, Leiki & Loista perustaja ja Sankaritaidot® metodin kehittäjä. Johannan sydäntä lähellä on lapsilähtöisen, turvallisen ja innostavan oppimisympäristön kehittäminen. Työkseen hän valmentajaa ja kouluttaa tavoitteenaan boostata lasten ja nuorten hyvinvointia, liikunnan iloa ja onnistumisen kokemusta. Johannan missio on auttaa tunnistamaan, miten oma vuorovaikutus vaikuttaa oppimiskokemukseen, itsetuntoon ja motivaatioon sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ihmisläheisyys, joustavuus, määrätietoisuus ja luja lempeys kuvastavat Johannan työskentelytapoja huumorin ohella. Koulutukseltaan hän on sosiosonomi (AMK) ja psyykkisen valmennukseen perehtynyt liikunnan ammattilainen.

Johannan koulutuspäivän teemoja ovat ohjaajan vuorovaikutustaidot ja onnistumisen kokemus. Tuolloin perehdytään mm. erilaisten lasten kohtaamiseen ja siihen, miten toimintaympäristö kannattaa rakentaa, jotta voidaan taata onnistumisen kokemuksia kaikille lapsille.