Suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Kolme kumppanusta Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry sekä Autismiyhdistys PAUT ry (aik. Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) yhdistivät voimansa helsinkiläisten lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi sekä harrastustoiminnan kehittämiseksi käynnistäen Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hankkeen (2018–2021).

Hanke lähti liikkeelle käytännön asiakastyössä tehtyjen havaintojen pohjalta. Autismin kirjon, aspergerin, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten liikuntaharrastus on jäänyt usein kesken, koska he eivät ole saaneet riittävää tukea tai heidän tarpeitaan ei ole huomioitu ohjauksessa.

Liike jatkuu -hankkeessa tarjoamme harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa ja käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustilanteissa. Toinen keskeinen tavoite hankkeessa on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselle sopiva harrastus ja madaltaa kynnystä harrastukseen lähtemiselle. Hankkeessa työskentelee tätä tarkoitusta varten ”harrastuskoordinaattori”, johon voivat lapset, nuoret ja heidän vanhempansa olla suoraan yhteydessä sopivaa harrastusta etsiessään (yhteydenottolomake). Lotta toimii linkkinä perheiden ja harrastustoimintaa tarjoavien välillä sekä jalkautuu tarvittaessa mukaan ensimmäisille tutustumiskäynneille.

Osaksi harrastustoiminnan valmentajille tarjottavaa tietoa tulee kolmevuotisen hankkeen aikana myös nuorten itsensä kanssa toteutetut videot, joissa on hyödynnetty virtuaalitekniikkaa. Videoiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään esim. autismin kirjon lasten ja nuorten kokemusmaailmaa ja ne toteutetaan yhteistyössä Suomen YMCA:n Liiton kanssa.

Hankkeen toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti osana hankkeessa tehtävää tutkimustyötä, ja hyviksi todetut käytännöt tai toimintamallit jaetaan valtakunnallisesti hyödynnettäviksi kirjallisten ja verkkomateriaalien muodossa. Liito-hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki, ja hanke toteuttaa kaupungin liikkumisohjelmaa.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää tai lähtemään kanssamme yhteistyöhön? Ota rohkeasti yhteyttä! Seuraa toimiamme ja tapahtumiamme myös some-kanavissa:

Lue lisää

Kenelle Liito-hanke on suunnattu?

Lue lisää kenelle Liito-hanke on suunnattu