Suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Kolme kumppanusta Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry sekä Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry yhdistivät voimansa helsinkiläisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseksi käynnistäen Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO) -hankkeen (2018-2021).

Hanke lähti liikkeelle käytännön asiakastyössä tehtyjen havaintojen pohjalta. Autismin kirjon, aspergerin, adhd:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten liikuntaharrastus jää usein kesken, koska he eivät ole saa riittävää tukea tai he heidän tarpeitaan ei ole huomioitu ohjauksessa.

LIITO-hankkeessa tarjoamme harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa ja käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen. Toinen keskeinen tavoite hankkeessa on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselle sopiva harrastus ja madaltaa kynnystä harrastukseen lähtemiselle. Hankkeessa työskentelee tätä tarkoitusta varten ”harrastuskoordinaattori”, johon voivat lapset, nuoret ja heidän vanhempansa olla suoraan yhteydessä sopivaa harrastusta etsiessään (yhteydenottolomake). Lotta toimii linkkinä perheiden ja harrastustoimintaa tarjoavien välillä sekä jalkautuu tarvittaessa mukaan ensimmäisille tutustumiskäynneille.

Osaksi harrastustoiminnan valmentajille tarjottavaa tietoa tulee kolmevuotisen hankkeen aikana myös virtuaalitekniikalla nuorten itsensä kanssa toteutetut videot. Videoiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään esim. autismin kirjon lasten ja nuorten kokemusmaailmaa ja ne toteutetaan yhteistyössä Suomen NMKY:n liiton kanssa.

Hankkeen toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti osana hankkeessa tehtävää tutkimustyötä ja hyviksi todetut käytännöt tai toimintamallit jaetaan valtakunnallisesti hyödynnettäviksi kirjallisten ja verkkomateriaalien muodossa. LIITO-hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja hanke toteuttaa kaupungin liikkumisohjelmaa.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää tai lähtemään kanssamme yhteistyöhön? Ota rohkeasti yhteyttä.

Lue lisää

Kenelle LIITO-hanke on suunnattu?

Lue lisää