Suoraan sisältöön

Valmentajat avainasemassa ADHD-oireisten lasten ja nuorten harrastamisessa

Riikka Tahvanaisen (Laurea yamk) opinnäytetyö ADHD-oireisten lasten ja nuorten kohtaamisesta joukkueurheilussa on julkaistu.

    Etusivu - Ajankohtaista - Valmentajat avainasemassa ADHD-oireisten lasten ja nuorten harrastamisessa

Valmentajat avainasemassa ADHD-oireisten lasten ja nuorten harrastamisessa

Julkaisimme alkusyksystä Laurean yamk-opiskelija Riikka Tahvanaisen Riikka Tahvanaisen bloggauksen hänen opinnäytetyöhönsä liittyen. Tahvanainen teki opinnäytetyön osana Liito-hanketta ja Kuntoutussäätiön Kuntoutuksen Akatemiaa. Nyt opinnäytetyö ”Jalkapallo on ollut ihan parasta kuntoutusta. – ADHD-oireisten lasten ja nuorten kohtaaminen joukkueurheilussa.” on valmis ja julkaistu.

Opinnäytetyö kuvaa, millaista tietoa, keskustelua tai koulutusta tarvitaan urheiluseurojen joukkueurheilutoimintaan ADHD-oireisten lasten ja nuorten kohtaamiseen liittyen. Opinnäytetyö tuotti tietoa siitä, miten valmentajat ja urheiluseurat voivat tukea ADHD-oireisten lasten ja nuorten osallisuuden, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistumista.

Opinnäytetyön tulosten perusteella urheiluseurojen toimintaan tarvitaan enemmän ajantasaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa ADHD:sta leimaantumisen ja stereotypioiden välttämiseksi. Valmentajan toiminta näyttäisi olevan avainasemassa siinä, kuinka ADHD-oireinen lapsi tai nuori kiinnittyy joukkueeseen ja harrastukseen sekä, miten harrastus tukee lapsen tai nuoren arkea. Johtopäätösten mukaan urheiluseuroilla voi olla lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeä rooli, sillä joukkueurheilu on parhaimmillaan toimintaa, joka voi ehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia.

Valmentajien työ kaipaa enemmän arvostusta ja tukea. Tässä keskeisessä asemassa ovat eri lajiliitot. Seurojen ja vanhempien välistä yhteistyötä olisi mahdollista parantaa avoimemmalla viestinnällä, joka lisää luottamusta ja kohtaamista. Lisäksi tulisi harkita mahdollisuuksia lisätä eri alojen yhteistyötä, kuten sosiaalialan ja urheilun välistä yhteistyötä sekä osaamisen yhdistämistä.

Tulosten pohjalta luotua materiaalia tullaan hyödyntämään osana Liito-hankkeen valmennuksia ja kehittämistyötä.

Liito-hanke onnittelee Riikkaa saavutuksesta! 🙂


Sisältö päivitetty 21.09.2020