Suoraan sisältöön

Vanhempien kokemuksia autismikirjon lapsen harrastamisesta ja sen haasteista

Autismikirjo on sekä vahvuus että haaste lapsen ja nuoren harrastustoiminnassa. Toisaalta autismikirjon piirteisiin sisältyvä erityismielenkiinto sitouttaa, mutta samalla aistitoimintojen ja vuorovaikutuksen erityispiirteet vaativat huomiota ja johtavat usein haastaviin tilanteisiin. Oikeanlainen kohtaaminen on pääroolissa harrastustoiminnassa, mutta se on erityisen tärkeää, kun mukana on autismikirjon lapsia. Onnistunut harrastuskokemus lähtee aidosta kohtaamisesta. Tärkeää on avoin, kyselevä ja erilaisuuden […]

    Etusivu - Bloggaukset - Vanhempien kokemuksia autismikirjon lapsen harrastamisesta ja sen haasteista

Vanhempien kokemuksia autismikirjon lapsen harrastamisesta ja sen haasteista

Autismikirjo on sekä vahvuus että haaste lapsen ja nuoren harrastustoiminnassa. Toisaalta autismikirjon piirteisiin sisältyvä erityismielenkiinto sitouttaa, mutta samalla aistitoimintojen ja vuorovaikutuksen erityispiirteet vaativat huomiota ja johtavat usein haastaviin tilanteisiin. Oikeanlainen kohtaaminen on pääroolissa harrastustoiminnassa, mutta se on erityisen tärkeää, kun mukana on autismikirjon lapsia.

Onnistunut harrastuskokemus lähtee aidosta kohtaamisesta. Tärkeää on avoin, kyselevä ja erilaisuuden hyväksyvä asenne. Riittävä autismitietämys on tärkeää liikunta- ja harrastusryhmien ohjaajille, jotta he osaavat ottaa huomioon erilaiset, myös autismikirjon lapset. Kaikkein tärkeintä on ennakkoluuloton asenne, jossa jokainen lapsi kohdataan yksilönä.

Autismikirjon lapsilla on suurempi syrjäytymisriski kuin neurotyypillisillä ikätovereillaan. Monesti negatiiviset kokemukset harrastustoiminnassa ovat saaneet autismikirjon lapsen luopumaan itselleen tärkeästä harrastuksesta. Mahdollisuus osallistua, harrastaa ja olla mukana itseä kiinnostavissa asioissa on erityisen tärkeä syrjäytymisen ehkäisyssä. Jokainen haluaa tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään ja harrastaa itselleen mieluisia asioita.

Osallisuus harrastustoiminnassa tuo hyvinvointia. Tiedämme vertaiskokemuksista, että liikunta ja harrastaminen lisäävät itsetuntoa, tuovat mielihyvää ja antavat keinoja käsitellä muiden elämänalueiden aiheuttamaa kuormitusta. On erittäin tärkeää, että autismikirjon lapsille mahdollistetaan yhdenvertainen osallistuminen harrastustoimintaan, jossa he saavat positiivisia kokemuksia, ja jossa heidät osataan kohdata erityispiirteineen.

 

Eetu Karppanen

projektityöntekijä

Autismiyhdistys PAUT ry

 

Autismiyhdistys PAUT ry on Liito-hankkeen yksi toteuttajataho

 


Sisältö päivitetty 10.12.2020